Referencje

Obecnie realizujemy nasz pierwszy samodzielny projekt p.n. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie”.

Oprócz doświadczenia zyskanego z realizacji inwestycji w Republice Czeskiej możemy również korzystać z doświadczenia innych spółek z Grupy Metrostav, które realizowały inwestycje na terenie Polski. Warto wymienić przede wszystkim następujące inwestycje:

  • „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 780 w m. Chełmek“
  • „Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika w ramach Projektu pn. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I“
  • „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – wezeł Modlińska“
  • „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (DK nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański“
  • „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu ul. Żołnierska na odcinku węzeł Marsa – granice miasta – etap II“
  • „Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie“