Kontakty

Metrostav Polska S.A.
ul. Strażacka 81
43-382 Bielsko-Biała

Tel: +48 338 196 321
E-mail: info@metrostavpolska.pl

KRS: 550843
NIP: 1132888282
REGON: 361284271

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr konta: PL 97 1240 4142 1111 0010 6232 3669 SWIFT: PKOP PL PW, wysokość kapitału zakładowego 2 750 000,00 zł wpłacony w całości.

Spółka zarejestrowana dnia 14.04.2015 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NR KONTA: PL 97 1240 4142 1111 0010 6232 3669 SWIFT: PKOP PL PW, wysokość kapitału zakładowego 2 750 000,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego 2 750 000,00 zł

Jak do nas dojechać?